מדיניות שמירה על פרטיות

מדיניות שמירה על פרטיות

 

המונח "ספק שרות" כולל את israemploy©, סוכניה, ו/ או קבלנים/ קבלני משנה של החברה.

מדיניות זו מגדירה כיצד ספק השרות מטפל במידע אישי אשר ספק השרות אוסף ומקבל, לרבות מידע הקשור לשימוש קודם במוצרי ספק השרות ובשרותיו. מידע אישי הינו מידע אודותיך אשר משמש לזיהויך כמו: שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך או מספר טלפון אשר אינו מצוי ברשות הרבים באופן אחר.

מדיניות זו אינה חלה על נהלי חברות אשר אינן בבעלות ספק השרות או תחת שליטתו, ועל אנשים אשר ספק השרות אינו מעסיק או מנהל.

 

איסוף מידע והשימוש בו

 

ספק השרות אוסף מידע כאשר הנך נרשמ/ת ל israemploy© וכאשר את/ה עושה שימוש באתר או מבקר/ת בו.

בעת ההרשמה, יתכן שתתבקש למסור פרטים אישיים, כגון: שם, כתובת דוא"ל, תאריך לידה, מין, מיקוד, משלח יד, מגזר בתעשייה ותחומי עניין. עם ההרשמה לאתר והכניסה לשירותינו, אינך עוד אנונימי/ת לגבינו.

ספק השרות אוסף מידע על השימוש שאתה/ה עושה בשירותים שאנו מציעים.

ספק השרות מקבל ושומר מידע מן הדפדפן שלך באופן אוטומטי על גבי יומני השרתים שלנו, לרבות: כתובת ה IP שלך, עוגיות של ספק השרות, והדף שבקשת.

ספק השרות משתמש במידע למטרות הכלליות הבאות: התאמה אישית של הפרסומות והתוכן, מילוי בקשותיך למוצרים ושירותים, לשיפור השרות, ליצירת קשר עמך, לצורכי מחקר ולהעברת דוחות אנונימיים ללקוחות פנימיים וחיצוניים.

 

שיתוף מידע וגילוי נאות

 

ספק השרות אינו משכיר, מוכר, או חולק פרטים אישיים אודותיך לאנשים אחרים או לחברות שאינן שותפות, למעט לצורך אספקת המוצרים או השירותים שבקשת, בהסכמתך, או בנסיבות הבאות:

אנו מעבירים את המידע לשותפים הנאמנים עלינו והפועלים מטעמינו או בשיתוף עם ספק השרות במסגרת הסכמי שמירה על סודיות. חברות אלה עשויות לעשות שימוש בפרטיך האישיים על מנת לסייע לספק השרות ליצור עמך קשר לגבי הצעות מספק השרות ומשותפי השיווק שלנו. אולם, לחברות אלה אין זכות עצמאית לחלוק מידע זה עם אחרים. אנו נענים להזמנות בית המשפט, לצווי בית משפט או להליכים משפטיים, או על מנת לבסס או לממש את זכויותינו המשפטיות או על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות.

אנו מאמינים כי יש צורך לחלוק מידע עם אחרים על מנת לחקור, למנוע או לנקוט באמצעים מול פעולות בלתי חוקיות, חשד למרמה, מצבים שיש בהם איום אפשרי על בטחונו הפיזי של אדם כלשהו, הפרות של תנאי השרות של ספר השרות, או כפי הנדרש לפי חוק.

ספק השרות אינו מעביר מידע אישי למפרסמים כאשר את/ה צופה או מפעיל פרסומת מכוונת. אולם, על ידי הפעלה או צפייה בפרסומת יש משום נתינת הסכמה לאפשרות שהמפרסם יניח כי את/ה עונה על הקריטריונים הקובעים את הצגת הפרסומת.

 

שמירה על סודיות ואבטחה

 

הגישה למידע האישי אודותיך מוגבלת, אנו מאפשרים גישה רק לעובדי ספק השרות אשר, להערכתנו, יש להם צורך סביר לבוא במגע עם מידע זה על מנת לספק לך מוצרים או שירותים או על מנת לבצע את תפקידם. העברת הנתונים מצידך, משמעותה שהינך מסכימ/ה להעברת המידע ומוותר/ת על חובת הסודיות אשר יתכן וקיימת לגבי המידע.

אנו מפעילים אמצעי הגנה פיזיים ואלקטרוניים ונהלים על מנת להגן, במידת האפשר, על פרטים אישיים אודותיך. הינך מצהיר בזאת על ויתור על אחריות ספק השרות לעניין זה.

 

שינויים במדיניות השמירה על פרטיות

 

ספק השרות רשאי לעדכן מדיניות זו. אנו נודיע לך על שינויים משמעותיים באופן שבו אנו מטפלים במידע פרטי באמצעות מודעה בולטת באתר שלנו.

 

© 2020 israemploy