עמוד הבית הוסף לרשימת האתרים המועדפים צור קשר ספר לחבר
 
 
 
חיפוש משרות
 
הרשמה
 
כניסה
 
 
קבל עדכון יומי של משרות חדשות
פרסום משרה - חינם Job Networking
    ישראמפלוי משרות בישראל

פטור מאחריות

 

כתב זה קובע את הגבלות החבות החלות עליך או על אחרים ("המשתמש") בעת שימוש באתר של israemploy© ("ספק השרות").

 

"ספק שרות" לעניין כתב זה כולל את israemploy©, סוכני החברה, ו/ או קבלנים/ קבלני משנה של החברה.

האתר פועל כזירה לפרסום הצעות עבודה על ידי מעסיקים, וקורות חיים ופרופילים על ידי מועמדים. האתר אינו בוחן או מצנזר את הפרסומים, כולל הפרופילים המוצגים בו. ספק השרות אינו מעורב בפועל בהתקשרות בין המעסיקים למועמדים. מסיבה זו לספק השרות אין שליטה על תוכן המשתמשים, איכות, בטיחות או חוקיות המשרות וקורות החיים המתפרסמים, אמיתות או דיוק הפרסומים, יכולתם של מעסיקים להציע משרות למועמדים, או יכולתם של מועמדים למלא משרות מוצעות. ספק השרות אינו מבטיח דבר לגבי אף אחד מן המשרות, קורות החיים, או תכני המשתמשים באתר האינטרנט של israemploy©.

 

ספק השרות רשאי לפעול, לפי הצורך ולפי שיקול דעתו הבלעדי, בעניין תכני משתמשים, אם יתברר לו שתוכן משתמש מסוים עשוי לגרום ל israemploy© חבות, לגרום נזק למותג או לתדמית הציבורית של israemploy©, או לגרום לספק השרות לאבד (באופן חלקי או מלא) את שרותי ה-ISP או שרותי ספקים אחרים.

 

ספק השרות שומר לעצמו את הזכות להסיר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, תוכן משתמש, הצעת עבודה, קורות חיים או חומר אחר, מעל האתר של ספק השרות. אולם, ספק השרות אינו מתחייב לעשות זאת, ומצהיר בזאת על

פטור מאחריות במקרה שימנע מפעולות כאלה.

 

אתר האינטרנט של ספק השרות מספק לאנשים פרטיים זירה ליצירת רשת חברתית לצרכים מקצועיים, וספק השרות אינו בוחן או מצנזר את פרופילי המשתמשים או את תכני המשתמשים ב israemploy©. ספק השרות אינו מעורב באופן ישיר בהתקשרות בין משתמשי ספק השרות. מסיבה זו, לספק השרות אין שליטה על נכונות, אמינות, שלימות, או דרגת העדכון של פרופילי המשתמשים או תוכן המשתמשים המוגש על אתר האינטרנט של ספק השרות, וספק השרות אינו מבטיח דבר לגבי פרופילי או תוכן משתמשים המוצגים ב israemploy©.

 

בנסוף לכך, שימו לב כי קיימים סיכונים הכוללים סיכון גופני, אך אינם מוגבלים לסיכון זה, כאשר יוצרים קשר עם אנשים זרים, אזרחים זרים, קטינים, או אנשים הפועלים במרמה תחת מסווה של פעילות לגיטימית. עליך חלים כל הסיכונים הכרוכים בהתקשרות עם משתמשים אחרים איתם תבוא במגע באמצעות ספק השרות ו/ או באמצעות אתרים אחרים של ספק השרות. מטבע הדברים, מידע השייך לאנשים אחרים עשוי להיות פוגע, מזיק, או בלתי מדויק, ובמקרים מסוימים יתויג בצורה לא נכונה או בצורה מטעה. אנו מצפים ממך לנקוט זהירות ולהפעיל שיקול דעת במהלך השימוש באתר זה ו/ או באתרים אחרים של ספק השרות.

 

מאחר ואימות משתמשים באינטרנט וזיהויים הן משימות מסובכות, ספק השרות אינו מסוגל ואינו מאשר כי כל

משתמש הוא אכן האדם שבשמו הוא מזדהה.

 

מאחר ואיננו מעורבים, ואין באפשרותנו להיות מעורבים, בהתקשרות בין משתמשים, ואיננו, ואין באפשרותנו, לשלוט בהתנהגותם של המשתתפים באתר של ספק השרות, במקרה של מחלוקת בין שני משתמשים או יותר, הינך פוטר את ספק השרות (וכן את סוכנינו ועובדינו) מתביעות, טענות, ודמי פיצויים (בפועל וכתוצאה מהמחלוקת, באופן ישיר ובעקיפין), מכל סוג שהוא, ידוע ושאינו ידוע, חשוד ושאינו חשוד, גלוי ושאינו גלוי, הנובעים או קשורים באופן כלשהו למחלוקות מעין אלה.

אתרי האינטרנט של ספק השרות ותכניהם עשויים להכיל אי-דיוקים או טעויות הקלדה. ספק השרות אינו מבטיח דבר לגבי הדיוק, האמינות, השלמות, או רמת העדכנות, של אף אחד מאתרי ספק השרות או תכניהם. השימוש בכל אחד מאתרי ספק השרות ובתכניהם הוא על אחריותך הבלעדית. אתרי האינטרנט של ספק השרות עוברים שינויים מעת לעת, ועשויים להתבצע בכל זמן שהוא.

 
 
דווח על תקלה כל הזכויות שמורות לישראמפלוי - ת''ד 468 בית שמש 99104
האתר נבנה ע"י: FINEWEBSITES